Inshallah Martona Me Nje Burr Qe Nuk I Ka Prinderit Gjall Se Nuk Mundem Te Jetoj Me Vjehrrit Dhe…!

Inshallah martona me nje burr qe nuk i ka prinderit gjall se nuk mundem te jetoj me vjehrrit dhe…! Pershendetje! Jam nje 23 vjeqare jetoi ne Europ….

Ηistoria e kësaj nëne të këρut shpirtin/ Më përzυnë nuset dhe djemtë: Hapeni derën bijt e mi, jam nëna që ju kam dhan….!

Ηi storia e kësaj nëne të kë ρut shp irtin/ Më pë rzυnë nuset dhe djemtë: Hapeni derën bijt e mi, jam nëna që ju kam dhan….!…

Unë jetoj në H arem, burri im ka 147 g ra, dhe në mb rëmje më hapin p ortën e arit që të bëj shëtitje..!!

Unë jetoj në H arem, burri im ka 147 g ra, dhe në mb rëmje më hapin p ortën e arit që të bëj shët itje..!! Unë…

Ushqehen me ato qe gj ejne ne ka zanet e pIe hrave, thone se ju dh emb trupi dhe nuk kane fu qi.

Ushqehen me ato qe gj ejne ne ka zanet e pIe hrave, thone se ju dh emb trupi dhe nuk kane fu qi.. Ushqehen me ato qe…

Prej që erdhi nusja në sht ëpi, U pë rqa familja, Ajo bën çdo të k eqe, Vëllau nuk b eson gjë, Ajo qoj dorë edhe në…

Prej që erdhi nusja në shtëpi, U pë rqa familja, Ajo bën çdo të k eqe, Vëllau nuk b eson gjë, Ajo qoj dorë edhe në… Prej…

Nuk dua te marto hem me nji mashkull, që nuk respekton në nën e vet

1. Asnjë f emër nuk duhet kurrë të m artohet me një m ashkull, i cili e urr en apo nuk re spe kton në nën e…

VIDEO / Kjo femër pa fije TURPl e bën këtë gjest në taksI..!!

VIDEO / Kjo femër pa fije TU RPl e bën këtë gj est në taksI..!! VIDEO / Kjo femër pa fije TU RPl e bën këtë gj…

Vajza e nxorri në rrugë, shqiptari nga Amerika bën gjestin e madh, jep lajmin e mrekullueshëm për 70 vjeçaren

Vajza e nx orri në rrugë, shqiptari nga Amerika bën gjestin e madh, jep lajmin e mrekullueshëm për 70 vjeçaren Vajza e n xorri në rrugë, shqiptari…

Gruaja po gerditet nga nana,kur me vijne miqt per drek,nanen e mbylli te vetme ne dhome

Gruaja po ge rdi tet nga nana,kur me vijne miqt per drek,na nen e mb ylli te vetme ne dhome Gruaja po ge rditet nga nana,kur me…

Histori / Familja e ka edukuar se e vetmja para që vlen është ajo që fitohet me djersë.Dua t’i fitoj рaratë me djerѕë : 16-v jeçari ѕhqiрtar ja dorëzoi në рolicis kuletën që e gjeti në rrugë me….!

Familja e ka edukuar se e vetmja para që vlen është ajo që fitohet me djersë.Dua t’i fitoj рaratë me djerѕë : 16-v jeçari ѕhqiрtar ja dorëzoi…